Dmychadla/vývěvy

Dmychadla/vývěvy ROOTS - ROBUSCHI

Jsou rotační objemová zařízení se dvěma rotačními 3. listovými písty s novým systémem pracujícím za snížené pulzace. Téměř dokonalé stláčení vzduchu je zabezpečeno špičkově vyladěnou synchronizací obou pístů uvnitř bloku.

Bloky jsou standardně vybaveny labyrintovým mechanickým těsněním pro zajištění vzduchotěsnosti a k eliminaci průniku oleje do kompresního prostoru ze převodových van. Na vyžádání a v závislosti na aplikaci, lze vybavit bloky speciálními těsněními, které jsou vyžadovány zákazníkem a normami. Mohou být dodány bloky litinové, nerezové a ve speciálním provedení litinové s antikorozním povlakem pro použití kupříkladu s bioplynem (ATEX), CO2 a dalšími inertními a výbušnými plyny.

Dmychadla jsou dimenzována standardně do přetlaku 1000mbar(abs.), ve speciálním provedení pak do přetlaku 1300 mbar(abs.). Takto výkonné soustrojí je složeno ze dvou pracovních bloků nad sebou se společným ozubeným hnacím řemenem.

Zařízení lze dodat na rámu s motorem bez, nebo s protihlukovým krytem.

Vývěvy jsou dimenzovány do podtlaku 500 mbar(abs.). Speciální provedení TRB-DV jsou konstruovány do 70 mbar(abs). Tyto bloky lze provozovat s elektromotorem, případně ve speciálním provedení mohou být dodány pro mobilní platformy přímo pro napojení na kardanový hřídel ze spalovacího motoru.

Speciální vývěvy AV jsou konstruovány pro dosahování vysokého vakua v kombinaci s druhou vývěvou.

Je dosahováno maximálního vakua 0,01 mbar(abs.)

www.ynna.cz


Představení firmy

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodeje a servisu vývěv, dmychadel, kompresorů a sušiček vzduchu. Jsme zástupci Gebrüder Becker, Alup, Omi, NITTO pro český trh. Specializujeme se na servis lamelových dmychadel (kompresorů) a vývěv, dmychadel s bočním kanálem. Poskytujeme servis: Šroubové kompresory, pístové kompresory, rootsove dmychadla a vývěvy, vodokružné vývěvy, pístkové dmychadla, membránové vývěvy a dmychadla...
Kontakt